Kurumlar İçerisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ortaklığıyla 27 Mayıs 2013 tarihinde saat 15:00-15:45'te "Kurumlar İçerisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu webinar gerçekleştirilecektir.

Webinara katılım ücretsizdir. Katılım sağlamak isteyen kişilerin 23 Mayıs Perşembe günü saat 17:00'a kadar info@mikadoconsulting.com adresine katılım taleplerini ve kurum/pozisyon bilgilerini belirten bir e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Webinar Hakkında: Kurumlar İçerisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

•100 Kadından sadece %12,9'u işveren olarak veya kendi hesabına çalışmaktadır.

•İstihdamda yer alan 100 kadından %57,8'i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmaksızın çalışmaktadır.

•Kayıtdışı çalışma Türkiye genelinde %42,1 oranındadır.

•Eşdeğer işlerde kadın-erkek ücret farkı %46'dır.

•Lise mezunu kadınlarda işsizlik %20, erkeklerde %10'dur.

Bu webinarda katılımcılarla Türkiye ve Dünyada kadının iş gücüne katılımından; toplumsal cinsiyet farkındalığının ve fırsat eşitliğinin kurum içerisindeki öneminden, Türkiye'de bu bağlamda yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. İş dünyasında ve toplum içerisinde kadının insan haklarının geliştirilmesinin önemi ve bu farkındalığın kalkınmaya katkılarından bahsedilecektir.

Sabancı Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet konusunda çeşitli araştırma ve etkinliklerin yürütüldüğü, ancak bu çalışmaların yeterince paylaşılmasını ve görünür kılınmasını sağlayan bir kurumsal çatının bulunmadığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemden yola çıkarak, toplumsal cinsiyet ve kadın konusunda çalışma yapan öğretim üyelerini bir araya getiren ortak bir tartışma ve paylaşım platformu oluşturmak, yapılan çalışmaların birbirleriyle etkileşmelerini sağlayıp görünürlüklerini, etki ve yaygınlıklarını artırmak, yeni çalışmalar başlatmak ve desteklemek amacıyla Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Mart 2009'da kurulmuştur. Forum, toplumsal cinsiyet ve eşitlik konusunda birçok proje yürüten Sabancı Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmasını sağlamıştır.

Olcay Vural kuruluşundan beri Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nda çalışmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlemiştir, farklı hedef kitleler ile atölye çalışmaları gerçekleşmiştir.

Bu webinar Hollanda Konsolosluğu İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenen İş Dünyasında İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. www.haklimisiniz.org

Webinar, SELP Bilgi Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen yerli sanal sınıf çözümü Perculus kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Yorum yaz...