P&G üretim tesislerinde Global Çevre Programı’nı uyguluyor

P&G, üretim tesislerinde yerel yönetmeliklerin yanı sıra Global Çevre Programı’nı uygulayarak üretimden tüketime her aşamada çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor

P&G Türkiye’nin yayınladığı 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin sürdürülebilirliği iş süreçlerine, markalarına ve insan kaynakları yönetimine nasıl entegre ettiğini açıklıyor. Türkiye’deki 20 markası, 2 üretim tesisi ve 800’den fazla çalışanıyla yaşamlara, ekonomiye ve istihdama katkı sunan P&G, üretim tesislerinde yerel yönetmeliklerin yanı sıra Global Çevre Programı’nı uygulayarak üretimden tüketime her aşamada çevresel etkileri en aza indirmeye çalışıyor; küresel iklim değişikliği ile mücadeleye, işbirliği yaptığı paydaşlarını da ortak ediyor.

Bu kapsamda P&G Türkiye, iş ortaklarının karbon ayak izi ve karbon salımını azaltmaları, enerji ve su kaynaklarını tasarruflu kullanmaları ve atık yönetimi konusunda dikkatli davranmaları konusunda teşvik edici ve bilinçlendirici programlar uyguluyor.


26 yıldır global vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarının her aşamasına katkıda bulunan P&G Türkiye, 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk çalışmalarını tüketicileri ve tüm paydaşları ile paylaşan P&G Türkiye’nin yayınladığı 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin sürdürülebilirliği iş süreçlerine, markalarına ve insan kaynakları yönetimine nasıl entegre ettiğini açıklıyor..

176 yıldır markalarıyla tüketicilerin günlük yaşamlarına dokunarak küçük ama anlamlı farklar yaratmayı amaç edinen P&G için sürdürülebilirlik, “bugün ve gelecekte herkes için daha kaliteli bir yaşam oluşturmak” ilkesini temel alıyor. Bugün Türkiye’deki hanelerin %95’ine en az 1markasıyla giren P&G, ürün ve hizmetlerini sunarken sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor.

P&G, üretim tesislerinde Global Çevre Programı’nı uyguluyor
Bu kapsamda çevreye duyarlı ürünler üretmek, üretim yaparken tükettiği kaynakları en aza indirmek ve nihai ürün nakliyatı sırasında karbondioksit (CO2) salımını minimuma düşürmek için çalışan P&G, Türkiye’deki Gebze ve Şekerpınar üretim tesislerinde su, enerji kullanımı ve atık azaltımı konularında projeler sürdürüyor. Son 5 yılda Gebze ve Şekerpınar üretim tesislerinde toplamda enerji tüketimi %37, su tüketimi %36, atık miktarı%45 ve karbon salımı %48 oranında azaltıldı. AB uyum yasaları çerçevesinde revize edilen Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyumlu olan Gebze ve Şekerpınar tesislerinde P&G, ayrıca Global Çevre Programı’nı uyguluyor ve atık kaynaklarını kontrol altında tutuyor.

Yorum yaz...