Akbank, Enerji Yatırımları Hizmetlerine Hız Verdi

Kaan Gür-Akbank Ticari Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Akbank olarak finansal performansın yanında, etik, çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya odaklanan bir kurumuz. Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması konularında da farkındalık yaratacak çalışmalara öncülük ediyor ve destek oluyoruz.

Enerji yatırımları için sunduğumuz ürünleri ve hizmetleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Müşterilerimizin çevreyi koruma bilinci ile gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Akbank Enerji Dostu Kredi’yi hayata geçirdik. Kredi; enerji verimliliğinin artırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla işyeri, fabrika gibi ticari tesislerin ısıtma, soğutma, elektrikli motorların ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi, dış cephe yalıtım yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve çevreci enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik yatırımların finansmanı amacıyla firmalar tarafından kullanılabilmektedir.

Enerji Dostu Kredileri yatırım ve işletme sermayesi kredileri olmak üzere iki başlık altında müşterilerimize sunuyoruz. Kredi kapsamında, müşterilerimizin enerji verimliliği yaratmaya yönelik harcamalarının yanısıra yenilenebilir enerji yatırımlarını proje bazında değerlendiriyoruz. Proje kredilerini fizibilitesine uygun ideal vade ve geri ödeme koşullarıyla müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca, krediyi dövize endeksli kredi, TL veya yabancı para cinsinden (EUR veya USD) spot veya taksitli olarak sabit veya değişken faizli olarak kullanma alternatifi sunuyoruz.

Akbank olarak enerji sektörüne yatırım yapmayı planlayan firmalara, projeye özgü uzun vadeli proje kredileri tesis ederek sektöre destek oluyoruz. Farklı teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi, yerli üretimin artırılması, ülkemizin enerji ticaret merkezi olma potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması adına, proje bazlı finansman modelleri oluşturarak yatırımcı firma tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda esnek faiz ve anapara geri ödemeli proje finansman kredileri sağlıyoruz.

Yenilenebilir enerji projelerine öncelik vermekle beraber, çevreye duyarlı ve ülkemiz için faydalı olabileceğini düşündüğümüz her türlü enerji projesinin finansmanında yer almak istiyoruz. Enerji konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar arasında doğal gaz dağıtım tesisleri, termik santraller, hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve jeotermal enerji santralleri (JES) gibi proje finansmanı çalışmaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, bugüne kadar IFC, EBRD gibi kuruluşlarla yaptığımız iş birliği çalışmaları neticesinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yabancı fonları da müşterilerimizin kullanımına sunduk bu kapsamda Turseff kullandırımlarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de firmaların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere devam eden veya yeni yatırımlarının finansmanı ve işletme sermayelerinin finansmanı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yorum yaz...