Çimsa, GRI A+ Seviyesinde Sürdürülebilirlik Raporlaması Yapan İlk Türk Çimento Şirketi Oldu

2010 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla sürdürülebilirlik yönetiminin kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olması konusunda önemli yol kat eden Çimsa, 2012 yılına ilişkin raporunu GRI A+ onaylı olarak yayımladı.

Çimsa’nın çalışmalarını özel bir platforma taşıyan raporun ‘+’ seviyesinde olması, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili tüm performans gerçekleşmelerinin dış denetimden başarılı bir şekilde geçmiş olduğunu gösteriyor. Çimsa, 2014 yılı sonrasında ise Entegre Raporlamaya geçmeyi hedefliyor.

Hacıkamiloğlu: “Kurumsal kararlarımızı sürdürülebilirlik kriterleri şekillendiriyor”

Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik hedeflerimizi kurumsal sorumluluklarımızla ilişkilendirmek, çalışmalarımıza ilişkin performans göstergelerini takip sistemlerimize dahil etmek, yönetim sistemimizin bir parçasıdır. Kurumsal kararlarımızı şekillendirirken, her zaman sürdürülebilirlik kriterlerinin tümünü dikkate alırız. Bu, bizim için zorlu bir süreç gibi görünse de bugüne kadar kurduğumuz yönetim sistemleri ve diğer girişimlerimiz, sürekli olarak performansımızı iyileştirmemize yardımcı oluyor. Çimsa için sürdürülebilir ve kârlı büyüme, ana hedefler arasında yer alıyor. Ülke ekonomisi için yarattığımız doğrudan katma değerin yanı sıra enerji verimliliği politikasıyla atıktan enerji üreterek tasarruf ediyor ve enerji kaynakları anlamında yurt dışına bağımlı olan ülkemizin, enerji ithalat ihtiyacını düşürerek, Türk ekonomisine dolaylı katkıda bulunuyoruz” dedi.

Çimsa 2012 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan satırbaşları…

Gri çimento spesifik CO2 emisyonu 701 kg CO2/ton seviyesine geldi.

Spesifik toz emisyonu %60 azalarak 61 G/T klinker seviyesinden 25 G/T klinker seviyesine geldi.

Spesifik Nox emisyonu %15 azalarak 1242 G/T klinker seviyesinden 1227 G/T klinker seviyesine geldi.

Geri dönüştürülen atık miktarı 2,3 kat artarak 2012’de 1200 ton/yıl seviyelerine ulaştı. Ayrıca evsel atık oranı da 4 kat arttı.

Çimsa ve alt işveren çalışanlarına 2012 yılında toplam 20.750 saat/yıl İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) eğitimleri verildi. Son 5 yılda 993 saat/yıldan bu rakama ulaşıldı.

Spesifik termik enerji tüketimi %4 azalarak 3420 mj/klinkerden 3292 mj/klinler seviyesine düşürüldü.

Gelecek hedefleri

2010 yılında ortalama olarak %3,36 düzeyinde gerçekleşen atık ile ikame edilen yakıt oranı değerinin, 2020 yılında %10,6 seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Toz salınım değerleri konusunda yapılan torbalı filtre yatırımlarıyla kanunlara uyumun ötesinde bir hedefe ulaşıldı. Toz NOx değerleri online olarak da izleniyor. 2012 yılında fırınların izlenebilirlik oranı %57 seviyesindedir. 2020 yılında %100’e ulaşılmış olması hedefleniyor.

Rehabilite edilen alan miktarı 2012 yılında 11,5Ha olarak geçekleşti. 2020 yılında 16Ha’a ulaşılması hedefleniyor.

Agrega faaliyetlerinde ortam tozlarının azaltılması için tesis üstlerinin kapatılması yatırımları yapılıyor. Üstü kapalı tesisi oranı 2012’de %75 seviyesinde iken 2020’de %100’e ulaşılması hedefleniyor.

Yorum yaz...