Daha yaşanabilir şehirler için Yerel Yönetimler Harekete!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey

Ekolojik duyarlılığın bireysel ve kollektif hareketlerden özel sektöre kadar birçok alanda arttığı günümüzde belediyeler de çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışıyor. Daha sürdürülebilir şehirlerin oluşabilmesi için kuşkusuz sadece bireysel çabalar yeterli olmuyor. Daha çok projenin hayata geçirilip yaşanabilir bir gelecek sağlanması için yerel yönetimlerin daha çok devreye girmesi gerekiyor.

Hem çevre ile ilgili yapılan çalışmalara destek olmak, hem de diğer yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi amacıyla İkibin50 dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren her sayımızda kamu kurumlarınin çevre duyarlılığı kapsamında gerçekleştirmiş oldukları veya planladıkları projelere yer vermek istiyoruz. İlk sayımıza Gaziantep belediyesine yer veriyoruz…Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen Rio+20 Dünya Zirvesinde, mahalli idarelerin küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki rolleri konulu panele katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey bir ilke imza attı. Başkan Güzelbey, ilk defa bir Türk Belediye Başkanı’nın katıldığı böylesine önemli bir toplantıda bütün dünyaya Gaziantep'te iklim ve sürdürülebilir kalkınma konularında yapılan yenilikleri aktardı. 

1,5 milyon nüfusu ile Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olan Gaziantep, bilindiği gibi Türkiye’de “İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlayan ilk ve tek kent. Son günlerde Gaziantep’den gelen “ekolojik kent”, “sürdürülebilir ulaşım” başlıklı projelere bakıldığında Güzelbey, “Çevre Dostu” kavramını kentsel planlamanın başına koyuyor.  Dünya Bankası'nın Gaziantep'i enerji verimliliği konusunda pilot il seçtiğini belirten Güzelbey, "Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak bir iklim eylem planı projesi başlattık. Bunun ardından Dünya Bankası ile görüşerek enerji verimliliği konsunda çalışmalara yürüttük. Bu ortak çalışmanın sonucunda da pilot il seçildik" dedi.

ÇEVRECİ OTOBÜS PROJESİ

Küresel ısınmanın oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan çevreci otobüsler projesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse ediliyor.Çevreci otobüslerin alımı ve bakımı için iki aşamadan oluşan ihale süreci 11 Mayıs 2012 tarihinde başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası rekabete de açık yapılacak ihale sonucunda Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışan 50 yeni otobüs satın alınması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım sisteminin çevreye uyumu ve sürdürülebilir olmasını amaçlayarak hazırladığı çevreci otobüsler projesi için Çek Hükümeti tarafından gönderilen uluslararası tecrübeye sahip ASPIRO ile Çek Endüstri Holdingi Vitkovice şirketinden danışmanlık ve uzmanlık desteği alıyor. ASPIRO, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) finanse ettiği iki aşamalı ihale sürecinde, şartnamenin ve projenin düzgün, şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti verecek.

20 BİN AİLENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Güney Kore merkezli CEV Enerji firmasının üstlenerek uygulamaya koyduğu ‘Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve CNG & Elektrik Üretim Tesisi Projesi ile hayata geçen tesis yılda 20 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Güney Kore merkezli CEV Enerji ile 2008 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından, 10 ay gibi bir sürede tamamlanan ve Türkiye’nin en hızlı sonuçlanan elektrik üretim projesi olan CNG- Elektrik Üretim Tesisi 2010 yılında elektrik üretimine başladı.

Tesis, çevre kirliliğini önlerken, çöpün enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Tesis aynı zamanda küresel ısınmaya sebebiyet veren gazları ve bunların oluşturduğu kötü kokuları yok ederek, hem çevre kirliliğini önlemesi hem de küresel ısınmaya sebep olan bu gazlardan elektrik üretiyor olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Daha temiz ve yaşanılır bir Gaziantep oluşturma çabasıyla CEV Enerji tarafından kurulan bu tesis ile çöp depolama alanlarından çıkan metan gazının çevreye vereceği zararların önüne geçileceği gibi, küresel ısınmaya olumsuz etkisi olan metan gazından elektrik üretilecek. 1 yılda yaklaşık 165 bin ton CO2/yıl karbondioksitin doğaya verilmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Proje ile Büyükşehir Belediyesinin katı atıkların depolanması için her yıl ödediği milyonlarca TL’lik kaynağı Gaziantep halkı için yeni yatırımlarda kullanma imkânına kavuşurken, tesiste 29 yıl süre ile katı atıktan üretilen elektrik ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

EKOLOJİK KENT PROJESİ

Gaziantep Belediyesi geçtiğimiz yıl hazırlamış olduğu iklim eylem planı çerçevesinde Kilis yolu Burç kavşağından Göksunlu Köyüne kadar gidilen alanda bir Ekolojik Kent kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 170 bin kişinin barınabileceği Ekolojik Kent projesi için bölgenin seçilmesinde ön kriterlerden biri bölgenin Suriye’den Gaziantep’e gelenlerin ilk gördükleri yer olması. 5 etapta bitirilmesi planlanan projede organik üretimden alternatif yaşama, yeşil sistemlerden sürdürülebilir ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje sonucunda enerjisini kendi üretebilen, doğayla dost ve düşük yoğunluklu bir kent ortaya çıkacak. 

Projenin gerçekleştirilmesinde ki asıl hedef ekolojik tabanlı bir kentin kurulması. Enerji ihtiyacı düşük ve karbon salımı minimum olan yapılarda öncelikle aranacak kıstas ise yalıtım. Ayrıca proje çerçevesinde arıtma tesisleri kurularak bölgenin su ihtiyacının bir kısmının bu arıtma sistemlerinden sağlanması hedefleniyor.

ÇATILAR YEŞİLLENİYOR

Konutlarda bulunan yeşil çatılarda çevrede yetişebilen ve az su isteyen bitkiler yetiştirilerek çevreye verilen oksijen miktarı arttırılacak. Ayrıca çatılarda biriken yağmur suları da bahçe sulamada kullanılacak. Sürdürülebilir ulaşım konusunda ise bölgede yaşayan halkın toplu taşımaya yönlendirilmesi adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Özellikle tramvay, Ekolojik Kent’in içine kadar getirilecek. Ayrıca bisiklet yolları yapılarak bölgedeki araç kullanımının azaltılması da hedefler arasında yer alıyor. 

Ekolojik pazar alanları Gaziantep mutfağında kullanılan ürünlerin satıldığı bir alan olarak düşünülüp, yeme-içme birimleri ve mutfak sanatları, gastronomi bölümü uygulama atölyesi yer alacak. Proje için Tema Vakfı, Mimarlar Odası ve birçok kuruluş destek veriyor. Ayrıca projelendirme aşamasında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir plancıları ve yabancı danışmanlık firmasından destek alındı. Proje kapsamında yola yakın olan yerlerde düşük yoğunluk, yola uzak olan yerlerde daha yüksek yoğunluk olmak üzere yeni bir planlama yapıldı. Bunlar yapılırken de şehre simge olabilecek bazı temalar kullanıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, proje hakkında “Şu anda konusu ‘Ekolojik Kent’ olan kentsel tasarım uygulaması yapıyoruz. Yani yeni bir alanı imara açarken birkaç tane vazgeçilmezimiz var. Mesela binaların ısınmalarının kendileri tarafından temin edilmesi bunlardan birisi. Bu uygulamada binalarda yapılacak mantolama sistemi sayesinde enerji kaybı ve ısınma kaybı önlenecek. Binaların üzerlerine konulacak güneş panelleri ile de binalar enerjisini kendisi üretecek. Aynı şekilde yağmur suyunu belli kaynaklarda tutarak bahçe ve tarımda kullanmak. Binaların üstü tamamen yeşil olacak. Tabi bu projeler toplam 6 milyon metre kareyi kaplayan yeni kentsel alanlar üzerinde uygulanacak. Bu projeleri en yakın zamanda hayata geçireceğiz.  Ekolojik Kent uygulamasını Türkiye’de ilk biz hayata geçiriyoruz. Bu konuda belediyelere çok iş düşüyor. Vatandaşa öncülük ederek, niteliksiz yapılara izin vermeyerek ve çevreye duyarlı projeleri hayata geçirerek daha yaşanabilir kentler meydana getirebiliriz” şeklinde konuşuyor.

Yorum yaz...