IFC ve EBRD’nın Hazırladığı Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Raporu Açıklandı

İstanbul, 25 Şubat 2014— İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi, özellikle su sıkıntısının büyümesi nedeniyle Türkiye’de de iş dünyasının gündeminde yer alıyor. Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD tarafından hazırlanan yeni bir rapor, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu konuyu somut önlemlerle ele almanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

“Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Sağlama Pilot Çalışması” adlı raporda Türk şirketlerinin alması gereken öncelikli önlemler sıralanıyor. Rapor, iklim değişikliği konusunda oluşabilecek risk ve fırsatlara değinerek şirketlerin oluşabilecek değişiklikleri öngörmelerine ve hazırlık yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Türkiye’de özel sektörün iklim değişikliği konusunda daha bilinçli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çeken IFC İklim Yatırımları Bölümü Direktörü Stephanie Miller, yayınlanan raporun işletmelere iklim değişikliği ile ilgili konularda alınabilecek ve aynı zamanda iş sürdürülebilirliği açısından da faydalı olacak öneriler sunduğunu söyledi.

EBRD İklim Değişikliğine Uyum Bölümü Kıdemli Müdürü Craig Davies ise şunları söyledi: “Türkiye’de özel sektör için iklim dostu teknolojiler ve uygulama alanında önemli bir yatırım potansiyeli bulunyor. Diğer uluslararası finansal kuruluşlarla beraber Türkiye’de iklim dostu yatırımların yeni finansman araçlarıyla desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber yapılan çalışma, yağış azalması ve sıcak hava dalgası gibi iklim değişikliği unsurları nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın Türkiye için artan bir risk olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürü Gürcan Seçgel, bu çalışmada yer almış olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtirken, raporun iklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolünü vurguladığını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise iklim değişikliği konusunda pratik bilgi ve tavsiyelerin ve yeni ticari fırsatların Türk özel sektörü tarafından her zaman ilgiyle karşılanacağını belirtti.

Çalışmaya katılan Türk şirketlerinin %45’i son 3 yıl içerisinde iklim değişikline bağlı bir nedenden ötürü önemli şekilde etkilendiği belirtirtti.Ayrıca, çalışmayı yapan araştırmacıların görüştüğü şirketlerin büyük bir bölümü de değişen iklim karşısında tespit ve önlem alma konularında şirketlerinin somut bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

IFC ve EBRD tarafından ortaklaşa yapılan çalışma özellikle su verimliliğini artırmak için damla sulama yapılması, kuraklığa karşı dayanıklı tohum kullanımı gibi somut önlemlerin, %64 oranında yatırım geri dönüşü sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca raporda tarım işlemleri, imalat ve belediyecilik gibi sektörlerde daha verimli işleme, geri dönüşüm ve su geri kullanımı gibi yöntemlerin %30’a kadar yatırım geri dönüşümü sağlayabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda binalar için makul yatırımlarla yapılabilecek pencere yalıtımı, yağmur suyu biriktirilmesi, kanalizasyon ve havalandırma değişikliklerinin de büyük bir etkisi olacağı raporun bulguları arasında yer alıyor.

Yorum yaz...