Çevre ve Enerji Politikaları Masaya Yatırılıyor

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 10 Nisan’da gerçekleştirilecek “Rio+ 20 Sonrası Enerji ve Çevre İlişkileri Çalıştayı”nda tüm dünya ülkelerinin ortak gündemlerinden biri olan sürdürülebilir kalkınma, çevre ve enerji konuları ele alınıyor.

“Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” sonrası dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü, iklim değişikliği müzakereleri, fosil yakıt teşvikleri ve yenilenebilir enerji konularının tartışılacağı uluslararası çalıştaya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölge Merkezi uzmanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılıyor.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, 2012 yılında gerçekleşen ve sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli yönleriyle ele alındığı Rio+20 Konferansı sonrasında, katılımcı devlet temsilcileri sürdürülebilir gelecek için yeni sorumluluklarla ülkelerine döndüler. Türkiye’de de bu bağlamda enerji ve çevre politikaları gözden geçirilerek, yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye dayalı dönüşüm değişik platformlarda tartışılmaya başlandı.

Konuşmacılar

Stamatios Christopoulos (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölge Merkezi)
Giovanna Christo (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölge Merkezi)
Sarah Challe (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölge Merkezi)
Sevil Acar (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)
Vesile Kulaçoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Ömer Lütfi Şen (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mehmet Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi)
Yıldız Arıkan (Bahçeşehir Üniversitesi)
Ahmet Atıl Aşıcı (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Oğuz Türkyılmaz (TMMOB/MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı)

Program

09.30 - 10.00 Kayıt ve İkram / Registration and Tea-Coffee Service

10.00 – 11.40 Fosil Yakıt Teşvikleri / Fossil Fuel Subsidies

Açılış Konuşması / Welcome Speech (Yıldırım Üçtuğ, Rector)

Fossil Fuel Subsidies in the Context of Rio+20 (Stamatios Christopoulos, UNDP Europe and
the CIS, Bratislava Regional Centre)

Renewable Energy and FFS: Challenges and Opportunities in South-East Europe (Giovanna
Christo, UNDP Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre)

Identifying and Quantifying FFS: An International Literature Review (Sarah Challe, PSIA
Sciences Po, Paris)

Exploring Fossil Fuel Subsidies in Turkey (Sevil Acar, Istanbul Kemerburgaz University)

11.40 - 12.00 Soru – Cevap / Questions & Answers

12.00 - 13.15 Öğle yemeği / Lunch

13.15 - 13.30 Çay-Kahve İkramı / Tea-Coffee Service

13.30 - 14.50 İklim Değişikliği ve Enerji / Climate Change and Energy

İklim Değişikliği Müzakereleri ve Ülke Politikaları (Vesile Kulaçoğlu, Boğaziçi Üniversitesi)

Türkiye'de İklim Değişikliği ve Enerji Gu?venliği (Ömer Luütfi Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi)

The Effect of Financial Incentives in Promoting Wind Energy in Turkey (Yıldız Arıkan,
Bahçeşehir Üniversitesi)

Türkiye'de Kuraklık (Mehmet Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi)

14.50 - 15.10 Soru – Cevap / Questions & Answers

15.10 - 15.30 Çay-Kahve İkramı / Tea-Coffee Service

15.30 – 16.30 Türkiye’de Enerji ve Ekolojik Açıklar / Energy and Ecological Deficits in Turkey

Türkiye Enerji Görünümü, Sorunlar ve Çözümler, Nisan 2013 (Oğuz Türkyılmaz, TMMOB
MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı)

Which deficit matters most: Current account or biological deficit? (Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul
Teknik Üniversitesi)

16.30 - 17.00 Soru – Cevap / Questions & Answers

Yorum yaz...