​Arılar İçin, Arı Gibi Çalışıyoruz!

Yoğun böcek ilacı kullanımı, habitat kaybı, iklim değişikliği, dengesiz şehirleşme, arılarla birlikte pek çok tozlayıcının sayılarının endişe verici şekilde azalmasına sebep oluyor. 6 milyon arı kolonisiyle Türkiye, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık arı nüfusuna sahip ülkesi ve dünyanın altıncı büyük bal üreticisi.Ayrıca Türkiye'de zengin bir biyoçeşitliliğe sahip, 3 bini endemik olan 10 bin bitki türü var.

Türkiye, dünyanın en önemli bal üreticilerinden biri olmasına rağmen, yanlış pestisit kullanımı nedeniyle Türk balı çok kaliteli olarak görülmüyor. Türkiye'de 6 milyon koloni olsa da, koloni başına bal verimi 16 kilo ile sınırlı. Başka ülkelerde ise bu sayı 30 kilo ile 100 kilo arasında değişiyor.

Amacımız, ortaklarımızla birlikte geleneksel ve doğa dostu arıcılık bilgisini yaygınlaştırmak, tecrübelerimizi paylaşmak ve doğa dostu arı ürünleri için farkındalığı ve talebi artırarak arza destek olmak. Ortaklarımızı da buna göre belirledik: Hollanda’dan Akıllı Arıcılık Vakfı (Smart Beeing Foundation), İngiltere’den Doğal Arıcılık Vakfı (Natural Beekeeping Trust) ve Makedonya’dan Aronija Organik Ürün Üreticileri Birliği.

Makedonya ve Türkiye geleneksel arıcılığın yapıldığı ancak aynı zamanda zararlı pestisit kullanımının da bilinçsiz ve kontrolsüzce arttığı iki ülke. İngiltere ve Hollanda ise aşama kaydederek pestisit kullanımı konusunda belirli yasaklamalar getirmiş ancak geleneksel bilgiye ihtiyaç duyan iki ülke. Arıcılıkla ilgili farklı noktalarda olan ve birbirlerinin hatalarından ve tecrübelerinden öğrenecek çok şeyi olan bu 4 ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımından, arılar ve geleneksel arıcılık üzerine çok güzel kazanımlar bekliyoruz. Bu yüzden de çok heyecanlıyız.

Neler Yapacağız?

Ortak olan dört ülkede ekolojik arıcılık yapan çiftlikler gezilecek. Dört ülkenin arıcıları deneyimlerini paylaşacak; farklı coğrafyalar, iklimler, bitki örtüsü ve pestisit kullanımı koşullarında yapılan uygulamalar gözlenecek. Mevcut ekolojik arıcılık yöntemleri incelenecek ve belgelenecek. Tüm bu bilgiler dört dilde hazırlanacak ve herkese açık olacak bir web sitesinde paylaşılacak. Arıcılığın a-b-c’si olarak nitelendirebileceğimiz bu site, hem üreticiler hem de hobistler için hem temel, hem de inovatif bilgiler içerecek. Topluluk destekli tarım modelleri üzerinden, tüketicilere doğa dostu, aracısız satış teşvik edilecek. 2017 yılında ise İstanbul’da geniş katılımlı bir eğitim ve bir Ekolojik Arıcılık Konferansıdüzenlenecek.

Arı yoksa, gıda da yok.

Yaşasın arılar!

Yorum yaz...