​Koroplast’tan, Çöpe “Çöp”le Çözüm Bulan Mucitlere Destek!

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden “Intersection Spero” takımı Koroplast İnovasyon Ödülü’nün, Ordu’dan katılan Kökenli Ortaokulu’ndan “Roboscavenger” takımı ise Yenilikçi Çözüm Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül verdiği öğrencilerin projelerini de hayata geçirecek olan Koroplast, ayrıca proje ekibine Koroplast Ar-Ge departmanında staj yapma imkanı sağlayacak.

Yaratıcısı olduğu çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri sektörünün lideri Koroplast, 35 yıldır geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile tüketicilerinin hayatını kolaylaştırırken, genç mucitlere de hayalleri için destek oluyor. Koroplast’ın tematik destekçisi olduğu ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 12. Sezon Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Ulusal Turnuvası İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin final ayağında, Ankara, Bursa, İstanbul, ve İzmir’de gerçekleşen yerel turnuvalarda derece alan Bilim Kahramanları takımları, “çöpe çözüm, çöple çözüm” teması kapsamında bir taraftan çöpe çözüm üreten robotlar tasarlayıp, programladılar, diğer taraftan çöp üretimi ve çöple başa çıkma konusunda getirdikleri yenilikçi çözümleri sundular. Robot ve projeleri üstünde çalışırken gençler, kazan-kazan tavırlar, empati, paylaşım, takım çalışması, topluma duyarlılık gibi etkinliğin özdeğerlerini de yaşayıp, yaydılar.

Turnuva kapsamında bir atık türü seçerek, mevcut durumda onunla başa çıkma biçimi hakkında bir sorun belirleyen genç mucitler, seçtikleri atığı; insanların oluşturmaması, atığın taşınması, depolanması ve/veya yeni bir ürüne dönüştürülmesi ile ilgili sorunları araştırdı. Araştırmaları sonucunda, saptadıkları sorunu gidermek için ne yapılması gerektiği ile ilgili çözümler sunan genç mucitler topluma değer katan yenilikçi çözümler ortaya koydu.

Turnuvanın tematik destekçisi olan Koroplast’ın AR-GE Müdürü Dr. Füsun Güler’in de aralarında bulunduğu proje jürisi üyeleri tüm takımlarla tek tek görüşüp değerlendirmeleri yaparak ödül sahiplerini belirledi. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden “Intersection Spero” takımı sundukları çöp üretimi ve çöple başa çıkma konusunda getirdikleri yenilikçi fikirlerle Koroplast İnovasyon Ödülü’nün , Ordu’dan katılan Kökenli Ortaokulu’ndan “Roboscavenger” takımı ise Koroplast’ın takdim ettiği Yenilikçi Çözüm Ödülü’nün sahibi oldu.

Koroplast İnovasyon Ödülü’nün Sahibi “Intersection Spero” ne Sundu?

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan “Intersection Spero” takımının geliştirdiği ve ismini “Doğa Dostu”ndan alan “Dodo” projesi ambalaj atıklarını azaltmayı amaçlamak üzere geliştirildi. Alifatik izosiyenat ve poliüre reçine içeren doğa dostu bir karışımı basınçlı fıskiyelerle ince selefon filmlere uygulayan proje ekibinin ortaya çıkardığı ambalajın patent başvurusu yapıldı. Koroplast, bu projede ortaya koyulan ambalaj malzemesi üzerinde halihazırda çalışıyor ve Intersection Spero ekibinin bu projelerini kendi tesislerinde üretecek.

Yenilikçi Çözüm Ödülü’nün Sahibi “Roboscavenger” ne Sundu?

Ordu’dan katılan Kökenli Ortaokulu öğrencilerinden oluşan “Roboscavenger” takımı, geliştirdiği çöpü vaktinde besine dönüştür isimli projesiyle, besin atıklarının ayrıştırılıp değerlendirilmesini amaçlarken; hayvanların besin atıkları yoluyla doyurulması ve dönüşümün sağlanmasını, bu yolla çöplerin çevreyi kirletmesini minimuma indirmeyi, besin israfını önlemeyi, yardımlaşma ve komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yorum yaz...