TSKB'nin Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB Kurumsal LogoKurumunuz ilk olarak ne zaman çevre adına sürdürülebilirlik raporu hazırladı?

Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası TSKB olarak, uluslararası standartlardaki sürdürülebilir bankacılık anlayışımızla Türkiye’nin ekonomik ve çevresel büyümesinde öncü bankayız.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda finansal hedeflerimizle birlikte ekonomik, çevresel ve sosyal etkimizi dikkate alıyoruz. Kurumsal yönetimin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilirlik raporu çıkarıyoruz. Bu alanda bir ilke imza atarak, 2009 yılında Türk bankacılık sektöründe ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ yayınlayan ilk kurum olduk. 2009 da ilk GRI C, 2011 de ilk GRI B onaylı raporları hazırlayan bankayız.

TSKB YöneticisiBu raporun hazırlanmasında hangi süreçler/gelişmeler etkili oldu?

TSKB olarak, sürdürülebilirlik sürecimizi uzun yıllar önce başlattık. 2006 yılında bu süreç resmiyet kazandı. Aynı yıl, ‘Çevre Yönetim Ekibini’ kurduk ve bu alandaki yol haritamızı ve stratejimizi oluşturduk. Aynı yılın sonunda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk Türk bankası olduk. Banka olarak, faaliyetlerimizden kaynaklı tüm çevresel etkilerimizi tanımladık, ölçmeye başladık ve azaltmak amacıyla stratejiler kurguladık. Bir banka olarak karbon ayak izimizin boyutlarını belirledik. Çünkü karbon ayak izimizi azaltabilmek için öncelikle düzenli olarak ölçümlemeye başlamamız gerekiyordu.

Türkiye’de o yıllardan itibaren sürdürülebilirlik konusunu gündemine taşıyan ilk bankayız ve bu alanda öncüyüz. Bugün geldiğimiz noktada, kredilendirme faaliyetinden dolayı oluşan çevresel ve sosyal riski ölçecek uluslararası duyarlılıkta bir risk modeli oluşturduk. 2006 yılından beri incelediğimiz her projeye bu modeli uyguluyoruz ve çıkan sonuçlara göre gerekli önlemleri alıyoruz.

Dünyada 2000’li yılların başından itibaren şirketlerin performanslarını anlatırken “faaliyet raporlarının” yetersiz kaldığı görülmüştür ve çözüm olarak “sürdürülebilirlik raporlamasının” öne çıktığı görülmektedir. Sürdürülebilirlik raporlaması için Global Reporting Initiative formatlar yayınlamıştır. TSKB olarak sürdürülebilirlik konusunda global trendleri yakından izlediğimiz için 2009 yılına geldiğimizde kendimizi bu rapora hazırlama sorumluluğunda hissettik. 2009 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlayarak; TSKB olarak sürdürülebilirlik stratejimizin global trendlere paralel şekilde iklim değişikliği, çevresel ve sosyal konulardaki aksiyonlarımızı tüm paydaşlarımıza transparan şekilde anlatmayı amaçlayarak hazırladık.

Kurum içerisinde bu süreçte neler yaşandı? Rapor için ne gibi çalışmalar gerçekleştirildi?

Raporu, Bankamızda sürdürülebilirlik ve çevre konularından sorumlu olan Mühendislik Bölümümüzün koordinasyonu ile hazırladık. İklim değişikliği, çevresel ve sosyal konularda yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilgili bölümlerin de desteğiyle rapora aktardık. Sürdürülebilirlik stratejimiz ve çevre politikamız çok uzun süreler öncesinde belirlenmiş olduğu için raporlama ile tüm paydaşlarımıza bu konuda neler yaptığımızı anlattık. Temel performans ilkelerimizi saptadık. Ayrıca, ilk raporumuzda TSKB olarak sürdürülebilirlik raporlamasını periyodik olarak yapacağımızın sözünü verdik.

Sürdürülebilirlik performansımızı raporda çevre ve sürdürülebilir bankacılık, kurumsal yönetim ve uyum, sosyal sorumluluk ana eksenlerinde; paydaşlar, kurumsal yapılanma, bankacılık, çevre, insan kaynakları ve toplum açılarından ele alıyoruz.

Raporun yayınlanması kurum içinde ne gibi değişiklerin yaşanmasını sağladı?

Sürdürülebilirlik raporu ile bankada yeni bir dönem başlatmış olduk. Artık sadece faaliyet raporu değil, bir de sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya başlamıştık. İlk raporumuzu GRI C onaylı yapmıştık. Banka Üst Yönetimi olarak ilerleyen yıllarda raporumuzun onay seviyesini yükseltme kararı aldık. Dolayısıyla ikinci raporumuz GRI B seviye onaylı oldu. İkinci raporumuzda GRI B onayı alabilmek paydaş anketi yapmamız gerekiyordu. TSKB olarak, ilk kez tüm paydaşlarımız düzeyinde bu anketi yapmamız ve onlardan gelen yanıtlar, özellikle çevresel ve sosyal konularda yaptıklarımızın paydaşlarımız tarafından da onaylanıyor ve takdir ediliyor olması bizleri çok mutlu ve teşvik etti.

Raporun yayınlanması, kurumunuzun dışında, gerek medya gerekse de hitap ettiğiniz müşterilerde ne gibi bir etki yarattı?

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve bu çalışmaların sonucu olarak yayınladığımız iki sürdürülebilirlik raporumuz, Bankamızın finans sektöründeki halihazırda var olan güvenilir ve öngörü sahibi duruşunu destekleyerek, farklılaşmasını sağladı. Bu alanda yaptığımız çalışmalar sürdürülebilirlik kavramının Türk bankacılık sektörü tarafından özümsenmesinde etkili oldu.

TSKB’nin bu konuları iş süreçlerine entegre etmesi ve sektöre öncülük etmesi, örnek olarak görülen raporlarımız, Bankanın bu alanda birçok platformda sözcülük yapmasında etkili oldu.

TSKB olarak sahip olduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz ve bunun iletişimini yapmak üzere hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarımız ile bu konuların Bankada nasıl içselleştiğini göstermektedir. Bu durum yerli ve özellikle yabancı paydaşlarımızın büyük takdirini kazanmaktadır.

Önümüzdeki süreçte de yaratılacak değişimde ülkemize örnek olan ve katkı sağlayan tüm tarafları teşvik edecek, özellikle finans sektöründe sürdürülebilirlik kavramını güçlendirme misyonuyla pozitif yenilikler yaratmayı sürdüreceğiz.

Bu tarz çalışmaların, ileride daha yaşanılabilir bir dünyanın oluşmasında etkili olacağını düşünüyor musunuz? Neden?

Mutlaka düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik konusu bir ihtiyaçtan doğdu. Bu konu sadece sosyal sorumluluk alanı değildir. Daha güçlü ekonomiler yaratmak, artan ihtiyaçları karşılayacak reel büyümeleri yakalayabilmek için bugüne kadar yürütülen iş modellerinin iklim değişikliği perspektifiyle yeniden yorumlanması ihtiyacı sürdürülebilirlik konusunun ön plana çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla reel sektörden finans sektörüne veya servis sektörüne kadar artık iş yapış şekillerimizi değiştirmeliyiz. Hazırladığımız raporları değiştirmeliyiz.

Dünyada tüm sektörler tarafından olağanüstü kabul gören sürdürülebilirlik raporlamasının Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda çok ilgi göreceğini düşünüyoruz.

TSKB olarak, bu konulara olan yüksek inancımızla, bugün olduğu gibi ileride de çevreye duyarlı ve saygılı davranan şirketlerin diğerlerinden farklılaşacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de çevre ve sürdürülebilir bankacılık alanlarında Türkiye için örnek model olarak, bu konulardaki farklı çalışmalarımızla ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Yorum yaz...