UPS'in Sürdürülebilirlik Raporu

Kurumunuz ilk olarak ne zaman çevre adına sürdürülebilirlik raporu hazırladı?

UPS olarak ilk kez 2003 yılında çevre adına sürdürülebilirlik raporu hazırladık.

Bu raporun hazırlanmasında hangi süreçler/gelişmeler etkili oldu?

Biz sürdürülebilirliği her zaman kaynakların akıllıca kullanılmasının bir yolu olarak gördük. Bu prensibimiz sebebiyle de sorumluluğumuzu hep uzun vadeli olarak düşündük. Örneğin, biz doğru yakıt tasarrufu (ve buna bağlı olarak karbon salımını azaltmak) ile ilgili çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde raporluyoruz ki yakıt tasarrufu aynı zamanda iyi bir finansal karar da. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin bizim sektörümüzde farklılaştırıcı bir rol oynadığını düşünüyoruz. Etkimiz ve yaptıklarımızla ilgili olarak son derece şeffafız. Bunun anlamı eğer biz pazarda, içinde bulunduğumuz topluluklarda ve çalışma ortamımızda iyi bir performans gösterip göstermediğimize müşterilerimizin karar verebileceğidir. Bu yılın raporu daha önce olmadığı kadar çok bilgiyi ortaya koydu ve şeffaflığından ötürü Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin uluslararası standartlarına göre A+ notunu aldı. Güvensizliğin hakim olduğu bir dünyada bu tip bir güven belgesinin paydaşlarımız açısından da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kurum içerisinde bu süreçte neler yaşandı? Rapor için ne gibi çalışmalar gerçekleştirildi?

Rapor şirket içindeki ve tüm coğrafyalardaki hemen hemen her birimin sorumluluğunu gerektiriyor. Veri toplama oldukça yoğun bir süreç. Gereken içeriğin hazırlanması için Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin raporlama kriterlerini temel alıyoruz ve aynı zamanda paydaşlarımızın geri dönüşlerini bu sürece dahil ediyoruz. Raporu tamamladığımızda güvenilirliliğini arttırmak için raporun bizim bağımsız denetimimiz yürüten Deloitte&Touch ve Küresel Raporlama İnisiyatifi tarafından kontrol edilmesini sağlıyoruz.

Raporun yayınlanması kurum içinde ne gibi değişiklerin yaşamasını sağladı?

Geçen 10 yıl içinde rapor hem iç hem de dış paydaşlar için resmi bir referans dokümanı haline geldi. Rapor stratejimizi, performansımızı, amacımızı ve gelişimimizi bir listeliyor. Zayıf olduğumuz alanlarla, dikkat etmemiz gereken ve gelişim göstermemiz gereken noktaların altını çiziyor. İlk raporumuzdan itibaren sürdürülebilirlik şirketin bir stratejisi, davranış tüzüğü ve politikası haline geldi. Şimdi sadece yakıt tasarrufunu değil aynı zamanda karbon etkisini de raporluyoruz ve bu durum yatırım ve alternative yakıt araştırmalarını da kapsayan karar verme süreçlerimizin hızını da etkiliyor. Artık, tüm dünyada gönüllülük ve hayırseverlik aktivitelerimizi de kapsamlı bir biçimde raporlayabiliyoruz. Bu kadarı 10 yıl önce aklımıza bile gelmezdi.

Raporun yayınlanması, kurumunuzun dışında, gerek medya gerekse de hitap ettiğiniz müşterilerde ne gibi bir etki yarattı?

Raporumuz şirketin yürüttüğü operasyonlar ve çalışmak için nekadar iyi bir seçim olduğuna dair harika bir kaynak. Aynı zamanda lojistiğin sadece işiminizin kalbi olmasının dışında topluma bir katkımız olduğunu da belirtiyor. Örneğin karbon salınımı azaltılmış gönderi, sera gazlarını azaltma stratejisi ve çalışma liderlerine olan yaklaşımlar gibi konuları karmaşık programlara göre çok daha basit bir şekilde anlatan infografiklerimize yönelik çok güzel geri dönüşler aldık.

Bu tarz çalışmaların, ileride daha yaşanılabilir bir dünyanın oluşmasında etkili olacağını düşünüyor musunuz? Neden?

Güvenilir bir sürdürülebilirlik raporu şirketin çalışanlarını, kar ortaklarını, müşterilerini ve topluluklarını nasıl bir etkilediğiyle ilgili kapsamlı bilgi sunar. Biz kendi durumumuzla ilgili olarak, tüm dünyada doğal felaketlerden etkilenen bölgelere yardım olarak ne yaptığımızdan, çalışanlarımızın geçen sene 1.6 milyon saatlik süreyi gönüllülük çalışmalarıyla geçirdiklerinden, UPS çalışanlarına 2011 yılında ödenen 27.6 milyar dolardan ve yan haklardan bahsedebiliriz. Bu bilgilerin çoğu medyada pek yer almaz, ama aslında refah paylaşımına çok önemli bir katkı sağlar.

Yorum yaz...