Eyüp Belediyesi'inden Prototip Yeşil Bina...

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi

İkibin50 Sürdürülebilir Gelecek Dergisi'nin ilk sayısında sürdürülebilir ve daha yaşanabilir şehirlerin oluşabilmesi için bireysel çabaların ötesinde yerel yönetimlerin projelerinin önemine değinmiştik ve bu kapsamda ilk olarak Gaziantep Belediyesi'nin çalışmalarına yer vermiştik. Ne mutludur ki; bu içerikte birbiri ardına proje haberleri aldık ve Eyüp Belediyesi'nin 1 Ocak 2012’de hayata geçen “Yeşil Bina Sertifikasyon Sisteminin Kurulması” projesini sizlere aktarıyoruz.

Eyüp Belediyesi'nin “Yeşil Bina Sertifikasyon Sisteminin Kurulması” projesi binalarda enerji verimliliği sağlayacak sertifikasyon sisteminin yaygınlaştırılmasını hedefleyen örnek bir proje olarak karşımıza çıktı.

İstanbul Kalkınma Ajansının desteği ile Eyüp belediyesi liderliğinde ilerleyen projede, Eyüp Kaymakamlığı ortak, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği(ÇEDBİK) ise iştirakçi olarak yer almakta.

Projeyi Eyüp Belediyesi hayata geçiriyor fakat hedeflerinin büyük olduğunu görüyoruz. Projeyi hazırlayan ekip, özellikle konutlarda enerji verimliliğini artırıcı çalışmaları ülke genelinde tanıtmak, toplumun tümüne yaymak amacıyla yola çıktıklarını ifade ediyor.

PROJENİN GENEL AMACI

Projenin amacı; enerji verimliliği sağla-yacak bina sertifikasyon sisteminin yaygınlaştırılarak enerji verimliliğini artırmak dolayısıyla İstanbul’un çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamak. Proje kapsamında genel amacın yanı sıra özel amaçlarda bulunuyor. Eyüp Belediyesi'nde çalışan 50 mimar ve mühendisin, enerji verimliliğini sağlayacak bina sertifikasyon sistemlerini öğrenmek amacıyla aldığı eğitimin son gününe katılan Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu bir ülkenin kalkınmasında enerjinin öneminin altını çizerek, hayata geçen bu projenin sonunda inşa edilecek prototip binanın, uzun yıllar bölge halkına hizmet edeceğini ve Eyüp’te enerji verimliliği çalışmalarının merkezi olacağını söyledi.

10 aylık proje kapsamında; eğitimini tamamlamış olan mimar ve mühendisler çeşiltli semirnerler düzenleyerek site yöneticilerinin, müteahhitlerin ve Eyüp halkının enerji verimliliği konusunda duyarlılıklarının geliştirilmesi sağlanacak.

Projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için videolar çekilerek reklam olarak yayınlanacak. İnternet portalı üzerinden proje çalışmaları ve destekçileri güncel olarak duyurulacak. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve yeşil binaları tanıtan bilgilere ücretsiz ulaşma imkânı sunulacak.

Projeye ait afiş, broşür ve el kitapçıkları ilçe genelinde dağıtılarak konuya dikkatlerin çekilmesi ve proje tanıtımının en geniş kitleye yayılması amaçlanıyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Proje kapsamında eğitim ve tanıtım faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. Proje ekibi, çalışmaları sadece Eyüp halkına değil tüm İstanbul ve ülke geneline ulaşmayı hedefliyor.

Eyüp Belediyesi'nde çalışan mimar ve mühendislere bina sertifikasyon sistemleri, enerji yöneticiliği ve yenilenebilir enerji konularında verilen eğitimler ile, denetleyici konumda olan belediyenin bilinçlendirilmesi sağlanıyor ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında verilecek eğitimler aşadaki gibidir:

- Enerji Kimlik Belgesi
- Enerji Yönetimi
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri

PROTOTİP BİNA İNŞASI

Proje kapsamında, A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi alabilecek enerji performansına sahip, yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanıldığı bir prototip bina inşa edilecek. Bu bina halka açık olacak ve içerisinde enerji verimliliğini artırıcı faaliyetlerin tanıtımlarının yer alacağı görsel ve yazılı dökümanlar sunulacak. Prototip Bina, enerji verimliliği çalışmaları için bir eğitim merkezi olarak değerlendirilecek. Bu bina içerisinde Eyüp ilçesindeki site yöneticileri ve müteahhitlere eğitimler verilerek binalarda enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Okullar da geziler düzenleyerek öğrencilerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi sahibi olması ve erken yaşta farkındalık yaratılması sağlanması amaçlaniyor.

Proje boyunca, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji kimlik belgesi konularında halkın bilinçlendirilmesi ve bilgi sahibi yapılması için eğitici dökümanlar ve materyaller hazırlanarak ilgili organizasyonlarda halka dağıtılacak.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Projenin hazırlık aşamalarında yapılan aratırma çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan mevcut durum incelenmiş ve projenin gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkması öngörülen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:

• Eyüp Belediyesi personeli, Enerji verimliliği ve bina sertifikasyon sistemlerini öğrenip, mevzuatın gerektirdiği ilgili çalışmaları uygulama kapasitesine sahip olacak.

• Enerji verimliliği yüksek seviyede bir örnek bina inşa edilerek halka sunulmuş olacaktır. Bu bina öğrenci gezilerine, eğitimlere ve halkın gezip incelemesine açık bir bina olacak.

• Eyüp ilçesine ve İstanbul’a modern bir eser kazandırılmış olacak.

• Eyüp ve İstanbul halkının ve müteahhitlerin bilinçlendirildiği bu eğitimler ile bina sertifikasyon sistemlerinin yaygınlaştırılmış olacaktır. Bu çalışmalar sayesinde binalarda enerji verimliliği çalışmalarında da artış sağlanacak.

• Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve enerji kimlik belgesi konularını içeren el kitapçıkları basılacak ve prototip bina ziyaretçilerine dağıtılacaktır. Bu sayede enerji verimliliği konusunda toplumsal bilincin artmasına katkıda bulunulacak.

• Proje ve Prototip bina hakkında raporlar yayınlanarak proje sonuçları tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılacaktır.r

Yorum yaz...