“Organik Köprüler Kurmak”

Üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde, IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Organik Kongresi, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde, Buğday Derneği organizasyonuyla, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek 2500’den fazla delegenin katılacağı kongrede, dünya organik tarımının stratejisi ve yol haritası belirlenecek. Kongrenin teması ve sloganı, İstanbul’un konumu da göz önünde bulundurularak “Organik Köprüler Kurmak” olarak belirlendi.

18. IFOAM Dünya Organik Kongresi, Türkiye’nin organik tarım potansiyelini dünyaya tanıtmak ve Türkiye’de organik tarımla ilgili bilinci ve farkındalığı artırmak için tarihi bir fırsat. Buğday Derneği, kongrenin hazırlık sürecinde, ekolojik tarım ve yaşamla ilgili çalışan kişi, kurum, kuruluş ve firmaların bir araya gelip işbirliği yapmasına ön ayak olma misyonuyla yola çıkıyor. Kongre sürecinde, organik tarımla uğraşanlar en yeni teknolojileri, üretim tekniklerini ve pazarlama yöntemlerini öğrenecek ve dünyanın her yerindeki sektör paydaşlarıyla ağlar oluşturabilecek.

Organik sektörle ilgili toplam 256 sunumun yapılacağı 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi, üç ana bölümü kapsıyor: Ana Bölüm, Bilimsel Bölüm ve Uygulayıcı Bölümü. Ayrıca, çeşitli girişimlerin organik dünyaya yaptıkları katkıları vurgulayan bir dizi atölye çalışması da düzenlenecek. Bölümler için bildiri çağrısı başladı, başvurular kongre web sitesi üzerinden (www.owc2014.org) kabul ediliyor.

Kongre boyunca, organik sektörle ilgili çalışan dünyaca ünlü konuşmacılar, konuşmalar yapacak. Katılımcıların kongre deneyimini zenginleştirmek için yan etkinlikler de düzenleniyor. Planlanan yan etkinlikler arasında, %100 Ekolojik Pazar ziyaretleri, çevredeki ekolojik çiftliklere ziyaret, İstanbul’da ekolojik ve kültürel turlar, organik tadım atölyeleri, sergiler ve film gösterimleri var.

Kongreden önceki iki gün boyunca, organik sektörünü farklı açılardan ele alacak ve kendi alanının uzman kuruluşları tarafından düzenlenecek ulusal ve bölgesel ön konferanslar ile tarım, ekoloji, gıda, biyolojik çeşitlilik, doğa koruma alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek bir STK forumu da düzenlenecek. Kongrenin hemen ardından ise IFOAM Genel Kurulu yapılacak.

Kongre Bölümleri:

Kongrenin Bilimsel Bölümü’nde, araştırmacılar, organik konusunda araştırma sonuçlarını sunacak. Tartışma, üç ana başlıkta, dünyanın zengin ve yoksul bölgeleri, bilimsel bilgi ve uygulama ile yeni ve eski teknoloji arasında köprülerin nasıl kurulacağı üzerine odaklanacak. Sistemler, bitki yetiştirme, hayvancılık, sosyo-ekonomi, işleme, ticaret ve beslenme araştırmaları konularında gerçekleştirilecek 24 bilimsel oturum yapılacak.

Uygulayıcı Bölümü ise toplam 24 oturumdan oluşuyor. Bu bölümde tüm dünyadan organik yöntemler, stratejiler, projeler ve girişimlerle ilgili sunumlar ve tartışmalar yapılacak ve üç ana konuyu ele alınacak: Geleneksel sistemler ve gelecek arasında organik köprüler kurmak, paydaşlar arasında organik köprüler kurmak, stratejiler arasında organik köprüler kurmak.

Kongrede kendi deneyimlerini paylaşmak isteyen kurum, kuruluş ve girişimler, kendi atölye çalışmalarını düzenleyebilecek. Üç gün içinde sekiz farklı atölye çalışması düzenlenecek.

Panel konuşmacısı olarak katılmak, bildiri sunmak ya da atölye çalışması düzenlemek üzere başvurular için son tarih 30 Eylül 2013.

Kongre ile ilgili daha fazla bilgi için:
www.owc2014.org ve info@owc2014.org

Yorum yaz...