Yeryüzü Dernegi II. Permakültür Tasarım Kursu (PDC)

Yeryüzü DerneğiYeryüzü Derneği, 15 - 29 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği, bir ekolojik yaşam tasarımı olan Permakültür sertifika kursunda yaşadığımız ekosistemi onarmayı, onun parçası olmayı, yerel ve insani boyutta teknolojilerle yaşamımızı kontrol edip toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Ele alacağı konulardan bazı üst başlıklar şöyle:
Permakültür, etik ve ilkeler, bölgeler ve mıntıkalar
Ekosistem, biyobölgeler ve gözlemden tasarıma:,Araziyi okumak ve halatıkalar vr
Atık yönetimi ve kompost teknikleri
Yağmur suyu ve atık suların yeniden kullanımı
Toprak kavrayışı, toprağı zenginleştirme yöntemleri ve erozyon kontrolü
Zararlılarla geçinme, polinatörler -arılar-
İklim değişikliğinde ayakta kalma ve afet durumu için tasarım
Rüzgar kıran (hedge grow) çoklu kültür, gıda ormanı ve tohumlar
Ekoyapılar, desantralize teknolojiler, enerji ve ulaşım
Eko topluluklar, karar süreçleri ve yetinme ekonomisi
Şiddetsiz, hiyerarsisiz empatik iletişim
Kent ve kırda toplumsal permakültür
Bahçe tipleri, rüzgar kıranlar ve kurak alan stratejileri
Karbon negatif çiftcilik ve biyokömür
Hayvanların ekosisteme entegrasyonu ve bütünsel arazi yönetimi
Su tarımı (akuaponik ve akuakültür)

Akşamları “Ekoyaşam Becerileri” adlı atölyelerde bilinen beceriler paylaşılacak; müzik, sanat, meditasyon teknikleri, enerji çalışmaları, basit alet yapımı vb. Kursta edinilen bilgi ve becerilerle kır ve kentte yaşayan ekosistemler tasarlamayı giriş düzeyinde öğrenilmesi hedefleniyor. Program boyunca uygulamalarda mümkün olduğunca toplumsal permakültür ve ekotoplum anlayışına ağırlık verilecektir.

Kurs 15 haziran cumartesi günü başlayıp, 29 haziran cumartesi sona erecektir. Vakti sınırlı olanlar 15 - 23 haziran pazar günleri, 9 gün katılabilirler. Ancak ilk dokuz güne katılanlara sertifika verilmeyecek. Kursun son günü, 29 haziranda katılımcılar projelerini sunacaklar. Kurs sonunda sertifikaya hak kazanabilmek için programın tümüne devam ve bir proje grubunun parcası olmak gerekmektedir.

Eğitimler Emet Değirmenci ve İlknur Urkun Kelso tarafından verilecek. Ayrıca konusunda uzman bazı konuk konuşmacılar da çeşitli sunumlar yapacaklar.

Kursun toplam katılılımcı sayısı 30 kişiyle sınırlıdır ve katılımcılar Yeryüzü Derneği'ne 980 lira bağış yaparak kursa katılabilir. Öğrenciler, ÇKS (çiftçi kayıt) belgesi olanlar, üç kişi ve üzeri gruplar indirimden yararlanabilirler ve 820 liraya kursun katılımcısı olabilirler.

Kursun tamamı, Adapazarı ili Pamukova ilçesinde bulunan Yeryüzü Ekoköyü'nde yapılacaktır. Konaklama Yeryüzü Ekoköyü'ndeki evlerde sağlanacaktır.

Bilgi için 0 532 487 37 99 numarasından Ceyda Falay ile iletişime geçilebilir.

Yorum yaz...